BLOG

Im going back to Osaka

Im going back to Osaka.
実家のベス🐶が高齢なので
ツアー開始前に会いに里帰り。
写真はいつぞやの山梨。